یشگویی وقایع آخرالزمان و راههای نجات از زبان حضرت علیه السلام

علی (علیه السلام) فرمود: زمانی بر مردم خواهد آمد كه چند گناه بزرگ و عمل زشت در بین آنها پدید می‌آید:

 

1- كارهای زشت آشكار می‌گردد و معمولی می‌شود.

2- پرده های عفت و شرم پاره می‌گردد.

3- زنا كاری و تجاوزهای ناموسی علنی می‌شود

4- مالهای یتیمان را حلال می‌شمارند و می‌خورند.

5- ربا خواری شیوع پیدا می‌كند.

6- در كیلو و وزنها، كم و كاست می‌كنند.

7- شراب را به اسم نبید حلال شمرده و می‌خورند.

8- رشوه را به عنوان هدیه و شیرینی می‌گیرند.

9- به نام امانت داری خیانت می‌نمایند.

10- مردها خود را به شكل زنان و زنان خویش را به صورت مردها در می‌آورند.

11- به احكام و دستورات نماز بی اعتنائی می‌كنند.

12- حج خانه خدا را برای غیر خدا (برای ریا و یا تجارت) بجا می‌آورند.

 

سپس ادامه داد: كیفر این زشتی‌ها این است كه خداوند آنها را از فیوضات خود محروم می‌كند، تا جائی كه ماه (شوال) برای آنها مخفی می‌شود بطوری كه گاهی دو شبه دیده می‌شود (كه معلوم می‌شود روز عید فطر را به عنوان ماه رمضان روزه گرفته اند با اینكه روزه آن حرام بوده است) و زمانی شب اول رمضان مخفی می‌شود، كه دو روز آنرا روزه نگرفته و به عنوان آخر ماه شعبان می‌خورند و روز عید فطر را به خیال آخر ماه رمضان روزه می‌گیرند.

در این وقت باید ترسید از اینكه خداوند بطور ناگهانی آنها را كیفر كند (مانند زلزله و طوفان و سیل).

چرا كه به دنبال آن كارها، بلاها مردم را فرا می‌گیرد، تا جائی كه كسانی صبح سالم هستند ولی شب در دل خاك و قبر آرمیده اند و گاهی شب سالمند و بامدادان جزء مردگان هستند...

 

وقتی چنین روزگاری پیش آمد، لازم است انسان همیشه وصیت كرده باشد كه مبادا بلائی بر او فرود آمده و بدون وصیت بمیرد و واجب است نماز را در اول وقت آن بخواند چون ممكن است تا آخر وقت زنده نباشد.

 

هر یك از شما آن زمان را درك كرد بدون وضو نخوابد و اگر برایش امكان دارد همیشه با وضو باشد چه ترس آن است كه مرگ ناگهانی برسد، لذا خوب است با وضو باشد كه روح وی با طهارت خدا را ملاقات نماید.

من شما را ترساندم اگر بترسید و اگاه نمودم، اگر آگاه گردید و شما را پند دادم چنانچه پند گیرید...

 کتاب روضة الشهدا


نوشته شده در تاریخ شنبه 10 مهر 1395    | توسط: منصور زمانی    | طبقه بندی: مذهبی،     | نظرات()